Yoga Communication Sweden

 

:: Första sidan ::

:: Nyheter ::

:: Kurser ::

:: Kontakt ::

:: Meditation ::

:: Teman ::

:: Priser ::

:: Röster om yoga ::

Eldandningen ...
läs mer

Andningens effekter av yogan ...
läs mer

Vad är Kundaliniyoga? ...
läs mer

Långa djupa andetag»

Effekterna av långa djupa andetag påverkar kroppen på följande vis:


· Andning låter din kropp slappna av och lugna ner sig. Det blir en aktiv avslappning.
· Andning pumpar ryggmärgsvätskan upp till hjärnan, vilket ger oss mer energi.
· Andning reglerar Ph-balansen i kroppen, som påverkar vår reaktion i stressade situationer.
· Andningen hjälper till att frigöra blockeringar i flödet av energierna i meridianerna.
· Andning renar blodet.
· Andning hjälper oss att öka vår lungkapacitet.
· Under andningen ökar lungkapaciteten och hypofysen börjar utsöndra den intuitiva styrkan och medvetandet börjar utveckla.

Effekterna av långa djupa andetag påverkar kroppen emotionellt på följande vis:


· Andning ger oss ett lugnt huvud och positivt utseende.
· Andning ger oss möjlighet att kontrollera vår egen negativitet emotionellt.

Det här är bara en del av vad långa djupa andetag har för effekter på människokroppen”.

YogaCommunicationSweden © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use • webbansvarig