Yoga Communication Sweden

 

 

 

:: Första sidan ::

:: Nyheter ::

:: Kurser ::

:: Kontakt ::

:: Meditation ::

:: Teman ::

:: Priser ::

:: Röster om yoga ::

Andningens effekter av yogan ...
läs mer

 

Kundaliniyoga »

Yoga Communication Sweden

Kundaliniyoga, en av de mest ursprungliga yogaformerna som kommer från Indien. Yogi Bhajan (indisk yogi)  introducerade kundaliniyogan i västvärlden under 60-talet. Andra namn för denna typ av yoga är: Moderyoga, hushållsyoga eller yoga för den vanliga människan. Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som arbetar med en holistisk syn på människan. 

Ordet Kundalini betyder livskraft i varje cell i kroppen. Kundaliniyogan väcker den slumrande livskraften som sover i våra celler. Dessa celler stimuleras dynamiskt av yogans speciella utförande. Det är kroppen, själen och sinnet som länkas samman vid utövandet av kriyas (ett yogapass). I varje yogapass utövas olika andningstekniker, kroppsställningar, fokus, rotlås, mantra och meditation som samarbetar med varandra för att uppnå medvetenhet, balans och kontroll.

Det finns olika kriyas och varje kriyas utförs efter en specifik ordning för att uppnå den speciella effekt som yogapasset är till för. Varje yogapass avslutas med en meditation för att stilla sinnet och samla ihop energin i kroppen. Inom Kundaliniyogan finns många olika yogapass och meditationer.

Några exempel på olika kriyas: Graviditetsyoga, Kvinnoyoga, Barnyoga, Ryggpass, Yoga för immunförsvaret, Pass för hjärtat, Energipass, Pass för bättre matsmältning, Yoga för de 10 kropparna, Chakrasystemet, Företagsyoga och Sittyoga för seniorer.

 

YogaCommunicationSweden © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use • webbansvarig