Yoga Communication Sweden

 

:: Första sidan ::

:: Nyheter ::

:: Kurser ::

:: Kontakt ::

:: Meditation ::

:: Teman ::

:: Priser ::

:: Röster om yoga ::

Eldandning ...
läs mer

Andningens effekter av yogan ...
läs mer

Vad är Kundaliniyoga? ...
läs mer

Meditation»

När man börjar meditera går ens tankar hit och dit i huvudet. Själva poängen med meditation bygger på att släppa gamla tankemönster och favoritdemoner eller så kallade hjärnspöken. Under en meditation uppstår djupa förändringar av ens egna tankar som far hit och dit, detta kommer till uttryck i olika skepnader för var och en som mediterar. Det finns meditationer som innebär att sitta och andas långa djupa andetag, eldandning eller delad andning. Det finns även meditationer där du chantar ett mantra (ett kodat ljud) hela tiden och slutligen hittar ett meditativt tillstånd. Frekvensen ändras inom dig själv när du chantar ett mantra och du upplever mer känslor i kropp, själ och sinne.

Här kommer några yogiska begrepp som används inom Kundaliniyogans meditationsteknik:

Dharana betyder att man hittar koncentrationen.
Dhyana betyder ett meditativt steg då tankar kommer från det omedvetna i full avspänning.
Samadhi betyder att alla tankar är tysta och meditativt relateras till ett högre medvetande.

YogaCommunicationSweden © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use • webbansvarig