Yoga Communication Sweden

 

:: Första sidan ::

:: Nyheter ::

:: Kurser ::

:: Kontakt ::

:: Meditation ::

:: Teman ::

:: Priser ::

:: Röster om yoga ::

 

 

 

 

Röster om Yoga»

 

Annika, 51 år, Södertälje: Nu har jag snart utövat yoga i ett par år och kan säga att det enda felet är att jag inte började med yogan tidigare i mitt liv. Hade jag börjat med yogan så hade mitt liv sett annorlunda ut. Det känns som om jag har fått kontakt med ett "lugnare" liv. Jag försöker använda andningen i yogan när jag känner stressen greppa tag i mig. Automatiskt kommer jag ner till en lugnare nivå. Jag känner att uthålligheten har blivit bättre. Ger ej upp lika lätt i fysiska aktiviteter. Som jag har upplevt detta med yogan kan jag rekommendera detta på det varmaste. Jag ångrar inte en enda dag att jag började med detta "nya liv".

Therese Berkvist Nilsson, Vagnhärad: Jag har gått på två yogakurser, Kvinnoyoga och kundaliniyoga med inriktning på att behålla energin. Jag har blivit medveten om min kropp "innanför", d v s allt det som vi ej med ögat ser samt sinnet. Yogan har gett migen kunskap om hur jag kan påverka mitt inres välmående - vilket är fantastiskt. Jag känner att jag är på rätt väg.

Susanne, Södertälje: Sadhana har gett mig en möjlighet att vara med mig själv i lugn och ro. Jag rensar tankar och finner balans. Sadhana har lärt mig hitta stillheten i mitt vardagliga liv och stressiga tillvaro. Sadhana - en möjlighet att finna en stund för sig själv.

Elin Erlingsdottir, Järna: Jag upplever att kundaliniyogan har gett mig perspektiv på livet, inre harmoni som jag lätt kan återkomma till bara genom att tänka på ett yogapass. Det har blivit lättare att ta beslut och ansvar vad gäller mitt liv. Det finns så mycket mer att säga om yogan men det bästa sättet att ta reda på vad yoga är för en själv.

 

Mer röster om yoga på gång ............ 

YogaCommunicationSweden © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use • webbansvarig